Ви тут:Охорона пам'яток / Експертні матеріали щодо охорони пам'яток / Рецензія містобудівного обґрунтування розміщення готельного комплексу на пл. Вічевій

Рецензія містобудівного обґрунтування розміщення готельного комплексу на пл. Вічевій


Опубліковано29.10.2008

Рецензія містобудівного обґрунтування
розміщення готельного комплексу на пл. Вічевій, 1 у м. Львові
(на місці втраченого Низького замку ХІІІ ст).

Містобудівне обґрунтування виконане в ПП "Архістудія" (ГАП – А.Вачко) на підставі листа-замовлення ТзОВ "Львівський вернісаж", власників приміщення кафе-бару на місці т.зв. Вернісажу на вул. Низький замок, зареєстрованого в Технічному паспорті чомусь на пл. Вічевій, 1 у м. Львові. Обґрунтування складається з пояснювальної записки та графічної частини (10 аркушів), що відповідає вимогам п.2. ДБН Б.1.1-4-2002.

Згідно з Наказом Державної служби охорони культурної спадщини №7 від 22.03.2004 для вирішення питання розміщення об'єктів містобудування на територіях історичних ареалів населених місць для даної ділянки повинно бути розроблене Історико-містобудівне обґрунтування. Тому на розгляд містобудівної ради м. Львова необхідно представляти Містобудівне та Історико-містобудівне обґрунтування, які, в подальшому подаються на розгляд і погодження Державної служби з питань національної культурної спадщини.

Історична, культурна та політична значимість решток Низького замку, на історичній ділянці якого пропонується спорудження готелю, для Львова може бути важливішою за інші, хоча й пріоритетні, завдання розвитку міської господарки. З цього огляду питання про функціональне використання ділянки необхідно було б спочатку виставити на громадське обговорення.

В обґрунтуванні необхідності спорудження на даній ділянці готелю непереконливою є аргументація саме щодо неефективності сучасного використання території колишнього Низького замку як мистецького ринку. В обґрунтуванні не вказано, як забезпечується подальше функціонування мистецького ринку в м. Львові після винесення його з площі Вічевої задля будівництва готелю. Хоча саме відзнакована територія двору Низького замку може бути найкращим місцем для проведення мистецьких фестивалів, ярмарків та постійного функціонування мистецького ринку зі створенням пішохідної зони і відзнакуванням замкових мурів і башт.

У тексті та графічних матеріалах автори посилаються на "історико-архітектурне обґрунтування, виконане інститутом «Укрзахідпроектреставрація»", маючи, очевидно, на увазі Історико-містобудівне обґрунтування. Автори слушно наголошують, що пам'яткоохоронну вартість має перш за все підземна частина ділянки, на яку розповсюджується статус території, внесеної до Списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Згідно з ст.54 Земельного кодексу України дана територія належить до земель історико-культурного призначення, ділянка також належить до Львівського державного історико-архітектурного заповідника і потрапляє під дію режимів охоронних зон пам'яток архітектури національного значення, розташованих поряд з ділянкою(Арк.1,2). Однак власне режим охоронних зон пам'яток на цій території авторами не зазначений, немає посилань на відповідну затверджену містобудівну пам'яткоохоронну документацію, зокрема Історико-архітектурний опорний план та "Зони охорони та режимів використання об'єктів археологічної спадщини на території історичного центру м. Львова".

"Схема кварталу в структурі міста" (Арк.3) накладена на креслення АПМ-2 ДП Містопроект від 1997 р., де на проектованій ділянці показано трасування мурів каплиці св. Катерини та облаштування мистецького ринку, а не забудова кварталу.

На Опорному плані (Арк.2) не нанесено контури втраченої історичної забудови, а вказані лише "найбільш вірогідні місця археологічних знахідок" в місцях імовірного віднайдення залишків споруд, тоді як предметом археологічних розкопок є дослідження археологічного культурного шару, потужність якого на всій ділянці, згідно попередніх досліджень, перевищує 6 м. Особливо важливим є імовірність виявлення в ході археологічних досліджень давніх поховань при каплиці Св.Катерини. В цьому контексті історичні та археологічні дослідження Низького замку дійсно необхідні, оскільки можуть надати нам важливу інформацію про заснування і початки Львова.

У висновках Історико-містобудівного обгрунтування, на який посилаються автори, основну увагу було зосереджено на планувальних обмеженнях, які необхідно забезпечити при розробці проектної документації. Серед них слушно вказується на необхідності максимального врахування секторів сприйняття входового портику театру імені М. Заньковецької. В Містобудівному обгрунтуванні ця вимога не врахована.

Автори визначають гранично допустимі висоти і поверховість готельного комплексу в 5-6 ярусів загальною висотою 18 м на рівні карнизу та з мансардним дахом. Однак на Розгортках (Арк.10) не вказані масштаб та висоти прилеглої забудови, що не дозволяє об'єктивно оцінити пропозиції об'ємного вирішення споруди. Треба зазначити, що навколо ділянки сформована 3-4 поверхова забудова, а зі сходу – озеленена територія Преображенської церкви. На історичній іконографії втрачена забудова кварталу має диференційовану висоту з пониженням до 3-х поверхів в сторону церкви Преображення. В цьому контексті треба зазначити, що в зонах заповідників пріоритетним є відновлювально-реставраційні, консерваційні та ремонтні заходи, відтворювання втрачених елементів забудови, а нове будівництво може здійснюватися у межах завдань щодо доповнення характеру історичної забудови, у тісному планувальному, масштабному і архітектурному погодженні з оточенням (п.11.10 ДБН 360-92**). Пропонована авторами висотність та планувально-просторова організація готелю не відповідає пам'ятко-охоронним вимогам для даного історико-архітектурного середовища, висота поверхів не відповідає масштабу навколишньої забудови і не передбачає відтворення втраченої забудови кварталу.

Висновки:

1. Зважаючи на визначну суспільну та історичну цінність території та решток Низького замку для Львова, згідно статті 11 Закону України Про охорону культурної спадщини, пропонується винести питання розміщення готельного комплексу на пл. Вічевій, 1 у м. Львові на громадське обговорення за участі широкого кола фахівців з дослідження та збереження культурної спадщини Львова.

2. Врахувати, що остаточні обґрунтовані та достовірні висновки щодо функціонального використання (тобто, функція готелю може бути змінена на музейну) та архітектурних характеристик майбутньої імовірної (!?) забудови на території Низького замку можливо буде сформулювати виключно після проведення фундаментальних археологічних досліджень.

3. У Містобудівному обґрунтуванні врахувати висновки Історико-містобудівного обґрунтування, викладені в рецензії зауваження та представити варіанти можливості розташування забудови на даній ділянці з врахуванням вимог оптимального зорового сприйняття театру ім. М.Заньковецької, експонування та екскурсійного відвідування музеєфікованих решток Низького замку, а також варіанту відтворення втраченої забудови кварталу.

Позначки
centre7.org.ua