Ви тут:АТО / Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України

Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України


Опубліковано02.02.2015

Додаток 1
до Порядку

Кутовий штамп
військової частини
(органу, підрозділу),
установи, закладу

ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України

Видана ______________________________________________________________________________
(військове (спеціальне) звання,
______________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав (брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної операції
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Підстава: ____________________________________________________________________.

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.

найменування посади, військове (спеціальне) звання
командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу)
чи іншого керівника установи, закладу) ______________________________________

(підпис)_______________
(ініціали та прізвище)
М.П.

Позначки
centre7.org.ua