Конституційний захист прав людини та вдосконалення конституційних механізмів судового і парламентського контролю

Діяльність за проектом "Конституційний захист прав людини"

Конституційний захист прав людини та вдосконалення конституційних механізмів судового і парламентського контролю

Даний проект здійснюється Харківською Правозахисною Групою, за підтримки МФ «Відродження».

Центр правових та політичних досліджень «Сім» є регіональним партнером реалізації даного проекту у м. Львові.

В ході проекту передбачається здійснити:

  • аналіз і переробку конституційних гарантій громадянських і політичних прав з метою узгодження з міжнародними договорами в сфері прав людини, введення до тексту Конституції права на справедливий суд і аналіз наслідків щодо процесуального законодавства, які буде мати пряма дія цього права, перегляд конституційних гарантій соціальних, економічних, культурних і економічних прав; проведення дослідження щодо побутових уявлень про соціальні, економічні, культурні та екологічні права в масовій свідомості шляхом анкетування, проведення фокус-груп та експертного опитування в 19-ти регіонах України;
  • розробку концепції громадського контролю та першої версії законопроекту «Про громадський контроль за діяльністю виконавчої влади в Україні», підготовку нової версії законопроекту про зміни та доповнення до закону «Про інформацію», підготовку пропозицій щодо зміни законів про Конституційний Суд та Уповноваженого ВР з прав людини;
  • аналіз ефективності правозахисту шляхом проведення моніторингу діяльності Уповноваженого ВР з прав людини та неурядових правозахисних організацій; проведення широкої інформаційної і просвітницької кампанії з метою ознайомлення громадськості із запропонованими змінами.