Пропозиції «СІМ» до проекту Виконкому про зовнішню рекламу

16 травня відбулися громадські слухання проекту рішення виконавчого комітету "Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові". За результатами слухань було прийнято рішення про доопрацювання «Правил…». Експертами ЦППД «Сім» в рамках реалізації програми Центру із моніторингу державної пам’яткоохоронної політики, було підготовлено пропозиції до проекту рішення виконкому.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У М.ЛЬВОВІ"

1.
створити робочу групу із доопрацювання тексту даного положення за участю громадськості та експертів.

2.
створити робочу групу для опрацювання рекламно-містобудувного зонування міста Львова.
Зокрема на даному етапі зонування наведене у Додатку №8 Рекламно-містобудівне зонування Львова не співпадає, із зонуванням, наведеним у додатку №6 Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій. Також затвердження даного зонування потребує додаткових консультацій із громадськістю та експертами.

3.
З’ясувати загалом можливість чи неможливість встановлення рекламних засобів на пам’ятках та в межах їх охоронних зон. В положення зокрема є взаємозаперечуючі пункти про з одного боку пряму заборону такого розміщення рекламних засобів, і з другого боку про процедуру регулювання такого розміщення рекламних засобів.

4.
розмежувати поняття рекламного засобу, рекламної конструкції, рекламної вивіски.

5.
З’ясувати в положенні що таке «робочий орган».

6.
п.4.2. Погодження дозволу
З’ясувати яким чином цей пункт, де зазначено можливість встановлення рекламних конструкцій на пам’ятках архітектури корелюється із пунктом 5.1.4. де в частині 2 зазначається «Забороняється розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони цих пам’яток та в межах об’єктів природно-заповідного фонду.»
п.4.2.1. доповнити відповідно до вимог ЗУ «Про охорону культурної спадщини» та термінів, що у ньому вживаються
- з відповідним органом охорони культурної спадщини, якщо рекламний засіб заплановано встановити на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, в зонах охорони пам’яток, а також в межах історичного ареалу міста
(згідно Закону «Про охорону культурної спадщини» погодження повинні давати в різних випадках різного рівня органи охорони культурної спадщини, а не лише Управління охорони історичного середовища ЛМР)
П.4.2.2.
Підпункт перший зняти, адже таке погодження повинно здійснюватися обов’язково, якщо рекламний засіб встановлюється в межах історичного ареалу міста, а не лише на вимогу робочого органу.
п.4.2.7.
докладніше з’ясувати зонування і додати посилання на відповідний регулюючий документ.
п.4.2.9.
чи передбачено, що в процесі надання дозволу відмова у такому наданні може ґрунтуватися на підставі порушення переліку вимог, зазначених у п.5.1.4.
Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища м. Львова та з додержанням Правил благоустрою території м. Львова відповідно до рекламно-містобудівного зонування міста. (додаток 8 до цих Правил). Обов’язковою вимогою встановлення рекламоносіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант, культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих факторів.
Визначити яким чином і на підставі яких висновків це буде засвідчено.
Пропозиція:
Доповнити п.4.2.9. наступним підпунктом:
- якщо в процесі розгляду питання про надання дозволу отримано негативні висновки відповідного органу охорони культурної спадщини (якщо рекламний засіб заплановано встановити на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, в зонах охорони пам’яток, а також в межах історичного ареалу міста), що має своїм наслідком заборону на встановлення такого рекламного засобу.

7.
п.4.3. Внесення змін до дозволу
п.4.3.2. доповнити підпунктом:
Робочий орган погоджує зміни з відповідним органом охорони культурної спадщини (якщо рекламний засіб знаходиться об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, в зонах охорони пам’яток, а також в межах історичного ареалу міста)

8.
п.4.6. Скасування дозволу
п.4.6.1. дозвіл скасовується робочим органом до закінчення строку дії:
доповнити підпунктом
- при порушенні чинного законодавства про охорону культурної спадщини

9.
п.5. Вимоги до зовнішньої реклами
п.5.1. Вимоги до розміщення зовнішньої реклами
п.5.1.1. винести на окреме опрацювання Додаток 8 Рекламно-містобудівне зонування Львова
п.5.1.2. Доповнити в останньому реченні
Розробку схем комплексного розміщення зовнішньої реклами здійснює департамент містобудування з погодженням (за участі) відповідного органу охорони культурної спадщини, якщо такі схеми розробляються для зон охорони пам’яток, історичного ареалу міста.
п.5.1.4.
Речення перше доповнити словами «та вимог законодавства про охорону культурної спадщини»
П.5.1.11.
Доповнити підпунктом:
«можливість розташування таких конструкцій визначається також на підставі висновків та дозволів відповідних органів охорони культурної спадщини»
П.5.1.15
Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (тенти, повітряні кулі, аеростати, короби, тощо), як правило є тимчасовим оформленням, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні компанії тощо).

Регулююча здатність цього пункту є вельми відносною, зокрема в трактуванні словосполучення «як правило». Пропозиція: або зняти «як правило» і замінити на «тільки», або встановити спеціальний порядок регулювання.
П.5.1.16
Підпункт
- на пам’ятках архітектури та у місцях, що перекривають їх вигляд та погіршують візуальне сприйняття
Узгодити загалом із положенням. Можливо розташування на пам’ятках, чи ні.

10 .
п.5.2. Вимоги до складових елементів та матеріалів спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
П.5.2.2.
Підпункт другий
У випадку неможливості заглиблення фундаменту конструкції до рівня землі з технічних причин, потребу влаштування наземного фундаменту необхідно підтвердити висновками відповідних інженерних служб, які експлуатують комунікації, що знаходяться на ділянці встановлення спеціальної конструкції. У цьому випадку проектно-технічна документація на влаштування фундаменту має бути погоджена з управлінням архітектури …
Доповнити наступними словами
«та відповідним органом охорони культурної спадщини, якщо конструкція встановлюватиметься в межах охоронних хон пам’яток чи історичного ареалу міста Львова»

11.
п.5.3. Вимоги щодо дизайну, проектної документації для виготовлення спеціальних конструкцій.
Доповнити окремим підпунктом
Погодження проектів зовнішньої реклами, які такі заплановано розмістити на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, в зонах охорони пам’яток, а також в межах історичного ареалу міста здійснюється відповідним органом управління охорони культурної спадщини у способах та термінах, встановлених законодавством про охорону культурної спадщини.

12.
6. Платежі в галузі зовнішньої реклами
Доповнити відповідним чином:
П.6.4.
За несвоєчасне внесення плати за тимчасове користування місцями рекламорозповсюджувач сплачує пеню в розмірі встановленому договором на право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій згідно із діючим на цей час законодавством.
Доповнити:
Якщо рекламний засіб встановлено на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, в зонах охорони пам’яток, а також в межах історичного ареалу міста пеня за відповідне порушення справляється згідно коефіцієнту економіко-планувальної зони.

(п.3.3. Додатку 6 Порядок
надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць,
що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій.
Зона
Коефіцієнт
1 ЗОНА – зона Юнеско 3
2 ЗОНА – зона історичної забудови центральної частини 1.45
3 ЗОНА – зона історичного ареалу 1.3
4 ЗОНА – зона транспортних магістралей, вузлів 1.6
5 ЗОНА – решта території міста поза межами попередніх зон 1

)

6.5. За несвоєчасний демонтаж, самовільне встановлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами розповсюджувач сплачує штрафні санкції в розмірі 70грн., а у випадку складних рекламних засобів – 140грн. В день за кожен день самовільного встановлення незалежно від форми власності місця розташування рекламного засобу, де зафіксоване порушення.
Доповнити:
Якщо рекламний засіб встановлено на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, в зонах охорони пам’яток, а також в межах історичного ареалу міста за несвоєчасний демонтаж, самовільне встановлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами розповсюджувач сплачує штрафні санкції згідно коефіцієнта економіко-планувальної зони, помноженому на 5.

13.
п.8 Порядок демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами
п.8.1. Демонтажу згідно із цими Правилами підлягають:
доповнити підпунктом
«спеціальні конструкції, що порушують вимоги законодавства про охорону культурної спадщини»

14.
п. 9. Контроль за дотриманням правил та відповідальність за їх порушення
Доповнити пунктами
А) Контроль за дотриманням цих правил здійснюють в межах своїх повноважень здійснюють відповідні органи охорони культурної спадщини.
Б) У разі порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини відповідні органи культурної спадщини застосовують адміністративні та фінансові санкції в межах їх компетенції.

П.9.13.
У разі порушення вимог цього Порядку, керівник робочого органу або уповноважені ним посадові особи, звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін.
З’ясувати де і ким визначений термін.

15.
Додаток 6 Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій.
П.3.1.
Врегулювати економіко-планувальне зонування із рекламно-містобудівним зонуванням (Додатки 6 та 8)
П.3.3 а)
коефіцієнт економіко-планувальної зони, у якій надається у користування місце відповідно до пункту 3.1. цього Порядку:
Зона
Коефіцієнт
1 ЗОНА – зона Юнеско 3
2 ЗОНА – зона історичної забудови центральної частини 1.45
3 ЗОНА – зона історичного ареалу 1.3
4 ЗОНА – зона транспортних магістралей, вузлів 1.6
5 ЗОНА – решта території міста поза межами попередніх зон 1

Для рекламних вивісок, розташованих в зоні Юнеско застосовується коефіцієнт 2.

Змінити коефіцієнти в сторону збільшення в частині, що становить культурну спадщину Львова, до розміру, не меншого, аніж щодо зони транспортних магістралей. Така зміна дозволить
1) з однієї сторони збільшити надходження до бюджету, які можна використовувати для потреб збереження архітектурної спадщини
2) суттєво збільшити штрафи за самовільно встановлені рекламні конструкції
Пропозиція:
2 Зона – коефіцієнт 2,5
3 зона – коефіцієнт 2.
Урівняти коефіцієнти для рекламних вивісок і рекламних конструкцій в Зоні ЮНЕСКО.
Експерт ЦППД «Сім»
Ярина Ясиневич (80636286869)

Координатор проекту
«Моніторинг реалізації пам’яткоохоронної політики»
Ніна Хома (80631714048)