АТО

Корисні поради щодо АТО

Демобілізація 2015

18.03.-01.05 Указ Президента України 14.01.2015 № 15/2015 "Про часткову мобілізацію"

Демобілізують військовослужбовців, які були призвані у першу хвилю мобілізації (березень-травень 2014 р). Демобілізація проводиться не пізніше, ніж за 10 днів до спливу 1 року з моменту мобілізації!

Увага! Демобілізовані в обов'язковому порядку зараховуються до військового резерву, в якому вони перебувають до закінчення особливого періоду

Увага! Демобілізовані не підлягають повторному призову протягом шести місяців з дня звільнення

Не будуть демобілізовані:

Увага! За пораненими, військовополоненими, безвісно відсутніми зберігається місце роботи та середній заробіток до дня наступного після їх взяття на облік у районному військоматі після їх звільнення з частини.

Порядок демобілізації
1. Підготовка списку на звільнення та ознайомлення з планом звільнення
Військовослужбовець ставить підпис, про ознайомлення з планом.

2. Бесіда про права та обов’язки військовослужбовця
Начальник кадрової служби повинен розказати про подальші дії військовослужбовцям, їх права та обов'язки у зв'язку зі звільненням.

3. Рапорт про звільнення на ім’я командира частини (подається в стройову частину)
Приклад рапорту на стр. 4 у доданому файлі.

4. Отримання документів у стройовій частині при демобілізації
4.1. Наказ про звільнення
4.2. Наказ про виключення зі списків частини
4.3. Пакет документів для надання статусу УБД:
4.3.1. Довідка про участь в АТО,
4.3.2. витяг з наказу по стройовій частині про прибуття/вибуття для виконання завдань в АТО,
4.3.3. витяг з наказу АТЦ СБУ про залучення до завдань АТО
(УВАГА! Якщо командир частини подав документи на оформлення статусу УБД до демобілізації, посвідчення УБД отримає частина, яка повинна переслати його до районного військомату)
4.4. Припис до військомату
(Вказується вихідний номер надісланої особової справи та запис про видачу документів на оформлення статусу УБД)
4.5. Направлення на військовий облік до військомату
(УВАГА! Демобілізований має стати на облік в військоматі протягом 5 ДНІВ з дня виключення зі списків частини!
Також можуть видаватися:
4.6. Наказ про здачу посади
4.7. Службова характеристика

5. Ставиться відмітка та печать у воєнному квитку про демобілізацію

6. Розрахунок у фінансовому відділі частини. Виплачується:
6.1. Компенсація за невикористані дні відпустки за 2014 та 2015 рік
6.2. Одноразова грошова допомога у зв'язку з демобілізацією в розмірі 4% місячного грошового забезпечення (без урахування винагороди за АТО) за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 % місячного грошового забезпечення.
6.3. Грошове забезпечення на оздоровлення, якщо у 2015 році військовослужбовець подав рапорт про виплату такого грошового забезпечення

7. Особова справа направляється до військомату за вказаним місцем проживання військовослужбовця.
Медичний огляд при демобілізації проводиться за бажанням військовослужбовця

Варто знати!

Безкоштовна консультація юриста:
(093) 029-11-91
(095) 796-32-19

Джерело: Юридична Сотня

Ознайомитись у форматі *pdf

Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України

Додаток 1
до Порядку

Кутовий штамп
військової частини
(органу, підрозділу),
установи, закладу

ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України

Видана ______________________________________________________________________________
(військове (спеціальне) звання,
______________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав (брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної операції
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Підстава: ____________________________________________________________________.

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.

найменування посади, військове (спеціальне) звання
командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу)
чи іншого керівника установи, закладу) ______________________________________

(підпис)_______________
(ініціали та прізвище)
М.П.

Зразок заяви про звільнення від сплати за користування житлом (квартирної плати)

Кому
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

від
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

зареєстрований (-а)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові чоловіка/дружини
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
адреса реєстрації чоловіка/дружини
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

паспорт: серія ______ № __________, виданий
________________________
_________________________________________ «____» _____________
_______ р.
Ідентифікаційний № ________________, контактний телефон

______________________________________________________________
Категорія особи, яка має право на звільнення від сплати за користування
житлом (квартирної плати) (необхідне підкреслити): учасник
антитерористичної операції; член сім’ї учасника антитерористичної
операції; член сім’ї загиблого під час здійснення антитерористичної
операції.
Додаткова інформація (у разі необхідності):

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на звільнення від сплати за користування житлом (квартирної плати),будуть перевірені згідно з законодавством України.

Про відмову у встановленні права на звільнення від сплати за користування житлом (квартирної плати) у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, які необхідні для встановлення права на звільнення від сплати за користування житлом (квартирної плати), зазначених мною у заяві, мене попереджено.

У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок звільнення від сплати за користування житлом (квартирної плати), про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

«_____» ______________ 20 ___ р.
_________________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника)

Зразок заяви про оскарження рішення МСЕК

Голові Центральної МСЕК №_____
_______________________________
громадянина України
_______________________________

Заява

Мені, , комісією Центрального МСЕК №_______ була присвоєна III група інвалідності, (Довідка № від___________). Я хочу оскаржити дане рішення, адже, згідно із Постановою КМУ №1317 від 03.12.2009 р. п.27 передбачені такі критерії встановлення інвалідності II групи:

• обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
• обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
• обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб.

Оскільки, пересуватись і обслуговувати себе я можу лише з використанням протезу (допоміжного засобу), а також, зважаючи на те, що Постанова КМУ N91317 від 03.12.2009р. має вищу юридичну силу, ніж інструкція МОЗ, затверджена Наказом №561 від 05.09.2011р., вважаю, що мені має бути встановлена II група інвалідності.

У зв'язку із зазначеним вище, вимагаю передати мою справу до Голови Центральної МСЕК № -_______________, для перегляду рішення щодо встановлення мені III групи інвалідності.

_________________ _________________ ПІП

Зразок заяви про про нарахування та виплату середнього заробітку за час виконання держаних обов'язків

Керівнику ____________________
______________________________

(Назва підприємства)
______________________________
(ПІП Керівника)
Код ЄДРПОУ: _________________

Юридична адреса: ______________
______________________________
______________________________
тел.: __________________________

Від ___________________________
(ПІП Заявника)
Адреса: _______________________
______________________________
______________________________
тел.: __________________________

«___» _____________ 2015 р.

ЗАЯВА
про нарахування та виплату середнього заробітку
за час виконання держаних обов'язків

Я, ____________________________________________________ (ПІП Заявника), з____________ року працюю _______________________________ (посада)на підприємстві _______________________________________на умовах трудового договору.
________________ року я був мобілізований у Збройні сили України на підставі Указу Президента України №____________ від ____________ р.
________________ р. я був демобілізований на підставі Указу Президента України №__________ від _______________ р.

Відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Згідно із ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

На підставі вищевикладеного ПРОШУ:

Нарахувати та виплатити мені середній заробіток за весь період мого призову під час мобілізації, а саме з ________________ р. по ________________ р. в сумі, що обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. №100.

Висловлюю щире бажання врегулювати це питання мирним шляхом, але все ж таки повідомляю, що у разі невиплати мені середнього заробітку за період мого призову під час мобілізації, я буду змушений звернутись до суду та інших уповноважених органів для захисту свого порушеного права.

Таке моє звернення до суду, прокуратури, Державної інспекції України з питань праці та органів структури Міністерства оборони України може мати для Вас ряд негативних наслідків, що полягатимуть в необхідності відшкодування судових витрат, пов'язаних з розглядом справи в суді, включаючи витрати на правову допомогу, а також моральної шкоди.

З повагою
_____________________ ____________________
(Прізвище, ініціали Заявника) (підпис)

Зразок заяви щодо стану розгляду документів для оформлення статусу УБД

Державна служба України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001

Від ______________________________
(ПІП Заявника)
Учасника Антитерористичної операції,
_________________________________
(назва добровольчого батальйону чи № військової частини, рід військ)
Адреса: __________________________
_________________________________
_________________________________
тел.: _____________________________

«___» _____________ 2015 р.

Заява

Я, _________________________________________________________ (ПІП Заявника),
___________________________________________________________________________(назва добровольчого батальйону чи № військової частини, рід військ), ________________ р. відбув в зону проведення Антитерористичної операції для захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Місцем дислокації_______________________________________________
(назва добровольчого батальйону чи № військової частини)
було місто ____________________ ________________________ обл. ___________________ р.
при виконанні військового завдання ________________________________________________
отримав поранення ______________________________________________________________.
Всі документи, які підтверджують моє перебування в зоні АТО та медичні довідки, інші документи, які стосуються даної справи було передано до ______________________________
________________________________________________________________________________
(назва відомчої комісії, куди було спрямовано документи)
для отримання статусу учасника бойових дій.

У зв’язку з даними обставинами та затягуванням процесу розгляду документів, ПРОШУ:
1. Надати точну інформацію про місцезнаходження документів з моєї особової справи, які необхідні для отримання статусу учасника бойових дій.
2. Роз’яснити, на якому етапі провадження вони перебувають.
3. Надати копії всіх документів, які стосуються даної справи.
4. Повідомити мене про результати розгляду моїх документів та отримання статусу учасника бойових дій.

З повагою,

_____________________ ____________________
(Прізвище, ініціали Заявника) (підпис)

Зразок скарги щодо відмови перевізника у безкоштовному перевезенні

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
01135, м.Київ;
пр-т Перемоги, 14

Київська обласна державна адміністрація
Управління інфраструктури
і туризму
01196, м. Київ-196,
площа Лесі Українки, 1

Від ____________________________________
Адреса ________________________________
Тел. ____________________________________

СКАРГА

Я, ___________________, захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час проведення антитерористичної операції та отримав статус учасника бойових дій (посвідчення №___ від ____).

______ 2015 року я мав намір здійснити поїздку до _______. З метою переїзду я намагався скористатися автобусом, що здійснює постійні перевезення за маршрутом ____________________________ номер маршруту _____, державний номер автобусу, _____, перевізник _______________________ (код ЄДРПОУ ____________________). Зайшовши до автобусу, я пред’явив документ, що підтверджує наявність пільги на безкоштовний проїзд – посвідчення учасника бойових дій, однак водій _______________ (кондуктор ___________________ ) відмовили мені у наданні послуги з перевезення та у грубій формі наказавши залишити автобус. Таким чином, мені було відмовлено у наданні послуг з перевезення.

За вимогами пункту 7 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

За вимогами ст.37 Закону України “Про автомобільний транспорт” автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Щодо підстав для відмови у перевезенні автобусами, статтею 40 Закону передбачено: водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка, порушує громадський порядок у салоні автобуса, забруднює його, пасажирів або їх речі. Будь-яких дій, передбачених статтею 40 Закону я не вчиняв.

Пунктом 145 розділу VI Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою КМУ від 18 лютого 1997р. №176 (зі змінами і доповненнями) передбачено, що перевізник зобов'язаний, крім іншого, забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів та здійснювати перевезення пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд. За вимогами пункту 149 зазначених Правил водію автобуса забороняється відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених законодавством та цими Правилами випадків.

Враховуючи викладене, прошу прошу розглянути ситуацію, щодо порушення моїх законних прав та вжити заходів визначених чинним законодавством.

Відповідь за результатом розгляду мого звернення прошу направити на адресу:
____________________________________________________________________________

(дата) (підпис) (ПІП)

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям, пораненим в АТО

Завантажити брошуру

Оформлення довідки про обставини травми

Командиру В/ч ________

РАПОРТ

Я, (звання, ПІБ), прошу Вас видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку про обставини травми (поранення, контузії) отриманої мною під час виконання військового обов’язку __ ______ 2014 року під час (обставин травми, наприклад обстріл).

Дата

Звання/Підпис

Прізвище, ініціали

Джерело: Юридична сотня

Пам'ятка щодо отримання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців

Одноразова грошова допомога у разі у разі загибелі (смерті) військовослужбовця виплачується відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”.

Який розмір допомоги

розмір одноразової допомоги не залежить від службового становища військовослужбовця і становить: 500-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті) 609 тис.грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законодавством на 2014 рік – 1218 грн.)


Хто має право на отримання одноразової грошової допомоги

• члени сім’ї загиблого військовослужбовця (дружина або чоловік, рідні діти або усиновлені);
• батьки;
• утриманці загиблого військовослужбовця
а) брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або
старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18
років, якщо у них немає працездатних батьків;
б) дід і баба - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати;
д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками загиблого військовослужбовця, які не досягли 8-річного віку, і не працює.
Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Куди звертатися для отримання одноразової грошової допомоги

особи, які мають право на отримання одноразова грошової допомоги, для її призначення та виплати звертаються до обласного військового комісаріату за місцем проходження служби

Перелік військових комісаріатів
Київський обласний військовий комісаріат
м. Київ. вул. Артема, 59, (044) 484-62-59
Харківський обласний військовий комісаріат
м. Харків, вул. Кацарська, 56, (057) 734-96-65,734-97-36
Полтавський обласний військовий комісаріат
м. Полтава, вул. Шевченка, 78а, (053) 222-29-96
Житомирський обласний військовий комісаріат
м. Житомир, вул. Баранова, 4, (0412) 37-26-91
Чернігівський обласний військовий комісаріат
м. Чернигів, вул. Гетьмана Полуботька, 68
т. +38(0462)77-27-67, +38(04622)3-13-04
Сумський обласний військовий комісаріат
м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 30 (колишня Кірова), (0542) 22-27-78
Черкаський обласний військовий комісаріат
м. Черкаси, вул. Хоменка, 19, (0472) 37-33-52
Закарпатський обласний військовий комісаріат
м. Ужгород, вул. Бородіна, 22, (0312) 67-20-67
Івано-Франківський обласний військовий комісаріат
м. Івано-Франківськ, вулиця Довженка 21, (0342) 55-55-73
Івано-Франківський міський військовий комісаріат
м. Івано-Франківськ, вулиця Княгинин 20, (0342) 75-46-43
Тернопільський обласний військовий комісаріат
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 2, (0352) 52-12-82
Хмельницький обласний військовий комісаріат
м. Хмельницький, вул. Театральна, 64, (0382) 72-05-13
Вінницький обласний військовий комісаріат
м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 31, (0432) 66-06-35
Львівський обласний військовий комісаріат
м. Львів, вул. Івана Франка, 25, (032) 272-16-56
Волинський обласний військовий комісаріат
м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85 А, (03322) 5-25-21
Рівненський обласний військовий комісаріат
м. Рівне, вул. Грабник, 4, (0362) 22-21-85
Чернівецький обласний військовий комісаріат
м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 32, (0372) 55-26-32
Військовий комісаріат Автономної Республіки Крим
м. Сімферополь, вул. Київська, 152, (0652) 22-96-86
Одеський обласний військовий комісаріат
м. Одеса, вул. Канатна, 35, (048) 222-52-11
Дніпропетровський обласний військовий комісаріат
м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 16, (0562) 45-24-17
Луганський обласний військовий комісаріат
м. Луганськ, вул. Донецька, 10, (0642) 53-35-77
Донецький обласний військовий комісаріат
м. Донецьк, вул. Буслаєва, 26, (062) 305-37-05
Запорізький обласний військовий комісаріат
м. Запоріжжя, пров. Тихий, 7, (0612) 64-24-79
Миколаївський обласний військовий комісаріат
м. Миколаїв, вул. Спаська, 33, (0512) 35-33-31
Херсонський обласний військовий комісаріат
м. Херсон, вул. Радянська, 21, (0552) 22-96-88
Кіровоградський обласний військовий комісаріат
м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19, (0522) 24-94-28

Які документи необхідно подати для отримання одноразової грошової допомоги

заяву кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги, а у разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкомісаріатіі);

витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу) (надає військова частина);
витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця (надає військова частина);

До заяви додаються копії:

-документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства (надає військова частина);
-для виплати одноразової допомоги сім’ям, загиблих під час проведення антитерористичної операції – копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї) та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім’ї),
-свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАЦС за місцем проживання);
-свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
-свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
-довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця;
-сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
- ідентифікаційного коду кожного члена сім’ї;
-свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);
-рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця);
-рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті, який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Як призначається та виплачується одноразова грошова допомога

— комплект документів перевіряється обласним військовим комісаріатом за місцем проходження служби та надсилається за належністю в Департамент фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги;
— перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги;
— після прийняття рішення Міністром оборони України кошти надсилаються у обласний військовий комісаріат, до якого були подані документи, для виплати одноразової допомоги отримувачам.

Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до дати подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, передбачених на ці цілі.

У яких випадках виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть)військовослужбовця є наслідком:
-вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
-вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
-навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або -самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
-подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

У разі відмови в отриманні одноразової грошової допомоги заявника повідомляють письмово із зазначенням мотивів відмови.

Як оскаржити рішення про відмову в отриманні одноразової грошової допомоги
Рішення про відмову у призначенні грошової допомоги може бути оскаржено в судовому порядку.

Джерело: Юридична сотня

Пам'ятка щодо учасників АТО, які мають кредитні зобов'язання перед банками

Ознайомитись з пам'яткою

Права та гарантії учасників АТО

Юридичний порадник учасникам АТО підготовлений в межах програми "Правовий захист учасників АТО" (Завантажити)
«Центр правового захисту учасників АТО» був створений за ініціативи народного депутата України Ігоря Васюника, а брошура-пам’ятка видана за підтримки благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Ігоря Васюника.

Нагадуємо телефони гарячої лінії «Центру правового захисту учасників АТО»

Тел.: 0683847640, 0993697118

Пн..-Пт. – з 12:00 до 17:00

Е-mail: pravovyjcentr@gmail.com

Право військовослужбовців на відпустки та порядок їх надання

Стаття 10-1 ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” регламентує це питання наступним чином.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби,надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом,тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних
днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році.

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках: укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів; тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:
дружини, батька, вітчима, сина, пасинка, рідного брата військовослужбовця, батька
подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення
відпустки та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець
підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність
його до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається. У рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він
уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які
звільняються зі служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира військового з'єднання чи частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби,накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк
контракту.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано. Надання військовослужбовцям інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється".

Законодавча база: Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за тел.: (063) 730 84 39

Джерело: Юридична сотня

Право на безоплатне отримання ліків учасникам АТО

Умови для отримання ліків
• мати статус учасника бойових дій
• ліки видаються для амбулаторного лікування (лікування вдома, а не в лікарні)
• ліки надаються для лікування лише тих захворювань, які зазначені в Додатку 1
• таке захворювання має бути основним (є причиною звернення за медичною допомогою, у виписці про хворобу зазначається першим)
• безплатно одержуються лише ті ліки, які зазначені в Постанові КМУ від 05.09.1996 № 1071
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF
• видаються аптеками за рецептами лікарів, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання

Що потрібно зробити

• отримати рецепт від лікаря у лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання
• перед випискою рецепта сказати лікарю про те, що маєте право на безоплатне отримання ліків
• попросіть лікаря вказати у рецепті міжнародні непатентовані назви ліків
• звернутися з рецептом до державної аптеки до якої прикріплена лікарня, лікар якої виписав рецепт (адресу такої державної аптеки можете дізнатися у вашого лікаря)
• звернутися до аптеки з рецептом та документом, який посвідчує статус учасника бойових дій (посвідчення)

Законодавство, на підставі якого Ви маєте право на безоплатне отримання ліків:

1) п. 1 ч.1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
2) Постанова Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

Додаткок: ПЕРЕЛІК категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно
(Із Постанови Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань)

Онкологічні захворювання
Гематологічні захворювання
Діабет (цукровий і нецукровий)
Ревматизм
Ревматоїдний артрит
Пухирчатка
Системний гострий вовчак
Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
Сифіліс
Лепра
Туберкульоз
Аддісонова хвороба
Гепатоцеребральна дистрофія
Фенілкетонурія
Шизофренія та епілепсія
Психічні захворювання (інвалідам I та II груп, а також хворим, які
працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і
психіатричних закладів)
Стан після операції протезування клапанів серця
Гостра переміжна порфірія
Муковісцидоз
Тяжкі форми бруцельозу
Дизентерія
Гіпофізарний нанізм
Стан після пересадки органів і тканин
Бронхіальна астма
Хвороба Бехтерєва
Міостенія
Міопатія
Мозочкова атаксія Марі
Хвороба Паркінсона
Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
Дитячий церебральний параліч
СНІД, ВІЧ-інфекція
Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку
щитовидної залози
Гіпопаратиреоз
Вроджена дисфункція кори наднирників

* Безоплатний відпуск лікарських засобів за переліченими категоріями захворювань провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги.
Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

К/о Нечай Мирослава
095 610 55 78
myroslavanechai@gmail.com

Джерело: Юридична сотня

Право на першочергове забезпечення жилою площею та безоплатне отримання земельної ділянки

Право на першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом мають учасники АТО відповідно до вимог пункту 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також, учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ

Порядок першочергового забезпечення житлом визначається відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради від 11 грудня 1984 р. №470 (є діючим на даний момент).

Для отримання житлової площі необхідно:

1) відповідати встановленим критеріям щодо поліпшення житлових умов;
2) подати до виконавчого комітету Ради народних депутатів за місцем проживання та адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації за місцем їх роботи наступні документи:
- заяву про взяття на квартирний облік громадян, яка підписується членами сім'ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік. В заяві необхідно вказати про право першочергового одержання жилих приміщень і надати документи, що підтверджують статус учасника АТО;
- довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку, видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку, або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (частину будинку), квартиру;
- довідки про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);
- у необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності;
- інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, організації.
Про прийняте рішення виконавчий комітет місцевої Ради, адміністрація підприємства, установи, організації направляють заявникові письмову відповідь з повідомленням відповідно дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви.

БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

За вимогами статті 118 Земельного кодексу України для безоплатного отримання у власність земельної ділянки необхідно подати:

1) клопотання;
2) графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
3) погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
4) документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Документи подаються до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

Клопотання розглядається у місячний строк, за результатами надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Джерело: Юридична сотня

Протезування громадян, які брали участь в АТО

ПРОТЕЗУВАННЯ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯН, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АТО

І. Звернутися до органів соціального захисту населення (знаходяться в міських та районних адміністраціх) за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання

1.1. Перелік документів, які потрібно подати:
• Заяву;
• паспорт (копія та оригінал);
• ідентифікаційний код (копія та оригінал);
• рішення військово-лікарської комісії про потребу в забезпеченні необхідним виробом;
• витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність).

1.2. Звернутися може учасник антитерористичної операції, незалежно від факту встановлення йому групи інвалідності, або його законний представник.

ІІ. Органи соціального захисту населення видають направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації.

2.1 Також учасника антитерористичної операції органи соціального захисту населення:
• ознайомлять із каталогами технічних та інших засобів реабілітації;
• ознайомлять із відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;
• нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

ІІІ. Учасник антитерористичної операції обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування)

3.1. На обраному заявником підприємстві буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

ПРОТЕЗУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

І. Звернутися до ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (далі - Служба)
Адреса: м. Київ, пров. Музейний, 12

1.1. Документи, які необхідно подати (особисто або надіслати поштою):
1) заяву – довільної форми з проханням розгляду питання щодо протезування (ортезування) за кордоном та вибору закордонного надавача послуг;
2) копію паспорта;
3) ідентифікаційний код;
4) направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (отримати можна у органах соціального захисту населення (знаходяться в міських та районних адміністраціх) за зареєстрованим або фактичним місцем проживання;
5) висновок військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні);
6) витяг з історії хвороби;
7) фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

1.2. Документи може подати учасник антитерористичної операції, або його законний представник.

1.3. Строк розгляду документів 25 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) всіх необхідних документів.

1.4. За результатами розгляду заяви оформляється ВИСНОВОК, де зазначається:
1) інформація про можливість протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок:
- вітчизняним виробом підвищеної функціональності;
- закордонним надавачем послуг (у тому числі в Україні);
- закордонними фахівцями в Україні;
2) вартість протезування (ортезування), найменування закордонних надавачів послуг і дані про необхідність супроводження учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

ІІ. Служба у день складення ВИСНОВКУ надсилає його та інші документи до МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(а саме: до Експертної комісії Мінсоцполітики із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну (далі - Комісія)

2.1. Комісія приймає РІШЕННЯ щодо доцільності протезування (ортезування) за кордоном, вибору закордонного надавача послуг і розміру витрат.

ІІІ. Служба укладає із закордонним надавачем послуг і учасником антитерористичної операції (або його законним представником) тристоронній письмовий ДОГОВІР

3.1. Вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном - не більше 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на 1 січня року, в якому прийнято Комісією рішення про доцільність протезування за кордоном. (Розмір прожиткового мінімуму встановлюється в Державному бюджеті на рік, в якому було прийнято рішення). У разі перевищення вказаної вартості – доплата здійснюється за власний рахунок.

3.2. Також Служба пераховує кошти для оплати проїзду, проживання та харчування учасника антитерористичної операції, його супроводжуючої особи (у разі потреби). Вартість таких коштів не може перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

За детальнішою інформацією можна звернутися до Державної служби України з питань ветеранів, інвалідів та учасників антитерористичної операції:
01601, м. Київ, Музейний провулок, 12
тел.: (044) 281-08-48, (044) 281-08-50

Джерело: Юридична сотня

Соціальні пільги учасникам АТО

Для осіб – учасників АТО, які отримали статус учасника бойових дій, передбачені наступні пільг (ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»):

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
2) першочергове безплатне зубопротезування;
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи (ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»);
12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік (ст. 10 Закону України «Про відпустки», п. 4 ст. 25 Закону України «Про відпустки»);
13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації (п. 5 ч. 2 ст. 42 Кодексу законів про працю України);
14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;
17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
18) пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених
тарифів;
20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;
22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Крім того,
Статтею 1 ЗУ "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни", починаючи з 1 травня 2004 року, встановлено виплату щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Статтею 8 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачено, що час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, який оголошується відповідно до закону "Про оборону України", зараховується до їхньої вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається урядом.

Пункт 5 ст. 12 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачено, що військовослужбовцям надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством, але в цьому випадку тільки тоді коли розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів (на цей час це 1710 грн.)

Згідно зі статтею 18 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", члени сімей військовослужбовців строкової служби мають
переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати.

Відповідно до п. 3 прикінцевих положень ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Згідно з постановою КМУ "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій" від 28 липня 2010 р. N 656, встановлено, що з 1 січня 2012 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в учасників бойових дій - 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Джерело: Юридична сотня