Ви тут:Охорона пам'яток

Охорона пам'яток


Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута)

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Рада Європи

Валлетта, 16 січня 1992 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.01.92 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 10.12.2003 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 27.08.2004 р.

Додатково див. Список
станом на 10 травня 2007 року

Офіційний переклад.

Преамбула

Держави - члени Ради Європи та інші держави - учасниці Європейської культурної конвенції, які підписали цю (переглянуту) Конвенцію,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами, зокрема, для збереження та втілення у життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням;

Закон України " Про планування і забудову територій" від 20 квітня 2000 року

Номер: 
N 1699-III
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Верховна Рада України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.250 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 109-V ( 109-16 ) від 12.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.412
N 434-V ( 434-16 ) від 12.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.70
N 703-V ( 703-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 21, ст.287
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Закон України "Про основи містобудування" від 16 листопада 1992 року

Номер: 
N 2780-XII
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Верховна Рада України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 52, ст.683 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2781-XII ( 2781-12 ) від 16.11.92, ВВР, 1992, N 52, ст.684 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 16, ст.76
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 }

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20 травня 1999 року

Номер: 
N 687-XIV
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Верховна Рада України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 31, ст.246 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.342
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Положення про відділ охорони культурної спадщини управління архітектури департаменту містобудування Луцької міської ради

Номер: 
№ 31/27
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Луцька міська рада

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради (далі – «відділ») є структурним підрозділом управління архітектури департаменту містобудування Луцької міської ради і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», «Про охорону культурної спадщини»;

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами місцевого самоврядування та цим Положенням;

Порядок укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини, затверджений Постановою КМ України від 28 грудня 2001 р.

Номер: 
№ 1768
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2001 р. N 1768
Київ

Про затвердження Порядку укладення охоронних
договорів на пам'ятки культурної спадщини

Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (1805-14) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини (додається).

Порядок видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, затверджений Постановою КМ України від 13 березня 2002 р.

Номер: 
№ 316
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВА
від 13 березня 2002 р. N 316
Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволів
на проведення археологічних розвідок,
розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки,
охоронюваній археологічній території,
в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць,
а також досліджень решток життєдіяльності людини,
що містяться під земною поверхнею, під водою
на території України

Відповідно до статті 35 Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України (додається).

centre7.org.ua