Ви тут:Охорона пам'яток / Моніторинг реалізації державної пам’яткоохоронної політики

Моніторинг реалізації державної пам’яткоохоронної політики


Передбачено провести моніторинг реалізації національної пам’яткоохоронної політики через моніторинг діяльності Державної служби з питань національної культурної спадщини та її структурних підрозділів у м.Києві, Львівській та Волинській областях, спрямованої на реалізацію політики збереження та розвитку національної культурної спадщини. Моніториг здійснюватиметься за період 2007 року за наступними напрямками: реалізація повноважень; створення структурних підрозділів; оперативне та системне реагування на проблеми в галузі; реалізація державних програм; відкритість та прозорість діяльності. Поточні та кінцеві результати моніторингу висвітлюватимуться у ЗМІ, буде проведено обговорення в регіонах та обговорення моніторингового звіту у Києві. Заплановано випуск моніторингової доповіді та електронного збірника нормативних актів у сфері охорони культурної спадщини.

На території України зосереджено велику кількість цінних та унікальних пам’яток культури. Проте управління їх охороною та розвитком залишає бажати кращого. Стан справ у памяткоохоронній політиці є визначальним не лише з точки зору розвитку науки, мистецтва чи збереження національної пам’яті. Він справляє вагомий вплив на розвиток інвестиційного клімату країни, адже розвиток підприємництва, що прямо чи опосередковано повязане із культурною спадщиною, закладений у основні піроритети регіонів, які володіють культурним надбанням. Опосередковано, стан галузі сприяє притягненню і розвитку суміжних сервісних галузей через збільшення споживання. Крім того, діяльність органів влади в цій сфері є своєрідним показником якості сприйняття і розуміння нею не лише європейського практичного досвіду розбудови демократії, але й змісту та вимог актуального європейського права, що є одним із чинників прийняття інвестиційних рішень.

Порушення пам’яткоохоронного законодавства є просто кричущими, науковці б’ють на спалах у зв’язку із катастрофічним станом об’єктів, їх руйнацією, втратою внаслідок втіленням комерційних проектів, які переважно безкарно порушують пам’яткоохоронне законодавство. Сама ж реалізація пам’яткоохоронної політики є вельми заплутаним процесом, через з однієї сторони велику кількість регулюючих органів, а з іншої – практично відсутність відповідальності будь-якого із них. Вітчизняне законодавство за оцінками експертів, хоч і потребує доповнень, є достатнім для оптимального регулювання відносин пов’язаних із національною культурною спадщиною. Центральним органом виконавчої влади у цій сфері є Державна служба з питань національної культурної спадщини (Служба) і саме її діяльність визначає загальний стан справ пам’яткоохоронної політики.

Сьогодні органи влади зазвичай стоять перед вибором, місця якому у жодній розвинутій країні бути не може, а саме: або спадщина, або інвестиції. На цьому фоні діяльність Служби, на жаль, залишається практично непомітною, незважаючи на її широкі повноваження і можливості, використовуючи які можна було би врятувати багато із втрачених на сьогодні пам’яток, а також сприяти розвитку культурної спадщини як одного із чинників конкурентоспроможності. Даний проект стане першим кроком на шляху до напрацювання якісних реформ памяткоохоронної політики України через моніторинг і виявлення прогалин у роботі Державна служба з питань національної культурної спадщини.

Проект реалізовується за пітримки Міжнародного фонду "Відродження"

Позначки
centre7.org.ua