Ви тут:Права людини / Моніторинг реалізації державних програм з прав людини / Моніторинг стану реалізації державних цільових програм, що зачіпають права людини і громадянина

Моніторинг стану реалізації державних цільових програм, що зачіпають права людини і громадянина


Щорічно згідно з Законом України № 1621-IV від 18 березня 2004 року «Про державні цільові програми» Українська держава запроваджує нові державні цільові програми та інші програми (для вирішення проблем галузі або адміністративно-територіальної одиниці) фінансування яких передбачено здійснювати як з державного бюджету, так і з місцевого бюджету та інших джерел. Нові програми запроваджуються також на місцевому рівні. Разом із тим, отримати інформацію про стан дотримання державних програм вкрай важко.

П.50 Постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» і передбачає, що «Державний замовник програми організовує опублікування заключного звіту про результати виконання програми, крім звіту про результати виконання програми, що містить інформацію, яка становить державну таємницю, в офіційних засобах масової інформації та розміщує його на своєму веб-сайті».

Однак практика свідчить, що така інформація, як правило, не оприлюднюється або поширюється таким чином, що отримати доступ до такої інформації вкрай важко.Разом із тим, державні цільові програми, як правило, запроваджуються для вирішення вкрай важливих соціально-економічних проблем, частина з них має відношення до забезпечення прав людини і громадянина (як особистих та політичних, так і соціально-економічних).

ЦППД «СІМ» планує:

 • провести аналіз виконання державних цільових програм;
 • здійснити моніторинг дотримання прав на доступ до інформації щодо надання суспільно-значимої інформації з боку органів державної влади;
 • напрацювати механізми оскарження неналежних відповідей або їх відсутності з боку державних органів та поширення такої практики серед студентів ВНЗ та активістів громадських організацій.
 • забезпечити використання результатів проекту для підготовки матеріалів щорічної доповіді з прав людини, що готується УГСПЛ
 • посприяти студентам юридичних факультетів ВНЗ м. Львова та активістам громадських організацій в отриманні знань та навичок щодо доступу до інформації.


В моніторинг включені такі програми:

  1. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджена постановою Кабінету Міністрів України вiд 17.10.2007 № 1242);

  2. Державна програма розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України вiд 12.05.2007 № 716);

  3. Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2006 № 1834);

  4. Комплексна програма профілактики правопорушень (затверджена Постановою КМУ від 20 грудня 2006 р. N 1767);

  5. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України вiд 07.03.2007 № 410);

  6. Державна програма покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006-2010 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1090);

  7. Державна програма забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2006 № 918);

  8. Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 623);

  9. Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. N 244);

  10. Концепція Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки" (схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України № 229-р від 22.04.2006).

  Діяльність в цьому напрямку здійснюється за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

centre7.org.ua