Ви тут:Охорона пам'яток / Документи щодо пам'яткоохоронної діяльності / Підзаконні нормативні акти (локальні) / Компетенція управління охорони історичного середовища Львівської міської ради

Компетенція управління охорони історичного середовища Львівської міської ради


Опубліковано21.05.2008

Номер: 
б/н
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Львівська міська рада

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

5.1 забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Львова;

5.2 підготовка для внесення радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об‘єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

5.3 забезпечення юридичними та фізичними особами доступу до інформації, що міститься у витягах Державного реєстру нерухомих пам‘яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам‘яток та історичних ареалах населених місць;

5.4 організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам‘яток культурної спадщини, встановлення режиму збереження і порядку використання пам‘яток, визначення меж територій та їхніх зон охорони;

5.5 забезпечення дотримання режиму використання пам‘яток, їх територій, зон охорони;

5.6 забезпечення захисту об‘єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

5.7 організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

5.8 підготовка матеріалів та подання пропозицій на розгляд міському голові і виконавчому комітету та на затвердження раді перспективних та поточних программ охорони і використання пам‘яток та регенерації історичного середовища;

5.9 надання висновків щодо відповідних программ та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам‘ятках та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах міста, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об‘єктів культурної спадщини;

5.10 видання планово-реставраційних завдань, погодження завдань на проектування, архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію, пристосування, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію будинків та споруд, благоустрою території в межах історико-культурної заповідної території, пам‘ятках архітектури, їхніх територіях та в зонах охорони;

5.11 погодження архітектурно-будівельних рішень, розташування реклами та малих архітектурних форм в межах історичного ареалу міста;

5.12 організація відповідних охоронних заходів щодо пам‘яток та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;

5.13 здійснення контролю за дотриманням правил та державних норм охорони культурної спадщини користувачами незалежно від форм власності;

5.14 здійснення функції управління Львівським державним історико-архітектурним заповідником;

5.15 видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам‘яток, припинення робіт на цих пам‘ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини программ та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;

5.16 розгляд звернень юридичних та фізичних осіб та вжиття відповідних заходів;

5.17 звернення з поданням у відповідні органи для прийняття адміністративних чи карних заходів з приводу порушення пам‘яткоохоронного законодавства;

5.18 надання висновків щодо відчуження або передачі пам‘яток їх власникам чи уповноваженими ними органами іншими особами у володіння, користування або управління;

5.19 укладання охоронних договорів на пам‘ятки в межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня;

5.20 забезпечення у встановленому законодавством виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам‘ятках або в межах їх територій;

5.21 підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об‘єктів культурної спадщини, відповідного використання пам‘яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади;

5.22 популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері;

5.23 виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об‘єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

5.24 надання висновків щодо відведення земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача — в межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня;

5.25 інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам‘яток, що знаходяться на території міста Львова;

5.26 участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини;

5.27 укладання угод на проведення дослідних, науково-проектних, ремонтно-реставраційних, пошукових та виробничих робіт на землях історико-культурного призначення, об‘єктах культурної спадщини, садово-паркового-мистецтва та інших об‘єктах історичного середовища;

5.28 організація досліджень об‘єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт;

5.29 здійснення міжнародних відносин в галузі охорони і використання пам‘яток історії і культури відповідно до чинного законодавства;

5.30 забезпечення в межах території м.Львова належного захисту та утримання об‘єктів археологічної спадщини;

5.31 реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам‘ятках.

centre7.org.ua