Ви тут:Документи

Документи


Алгоритм визначення громадою пріоритетів безпеки свого регіону

Статус: 
коментар
Видавець/автор: 
Центр правових та політичних досліджень «СІМ

Брошура «Алгоритм визначення громадою пріоритетів безпеки свого регіону» розрахована на активних членів територіальних громад, органи місцевого самоврядування та працівників поліції.

Перша резолюція в рамках проекту «Думайдан – 2016: збереження зелених зон у містах та селищах»

Статус: 
коментар
Видавець/автор: 
Представники п’яти громадських організацій – громадські активісти, екологи, адвокати, юристи, правозахисники

Представники п’яти громадських організацій – громадські активісти, екологи, адвокати, юристи, правозахисники – разом із іншими представниками громадськості та влади, що надали свої пропозиції та зауваження до даної резолюції під час першої зустрічі в Києві 29 березня 2016 року, стурбовані багаторічною тенденцією зменшення територій зелених зон практично в усіх населених пунктах України, створили спільну ініціативну платформу, мета якої – сприяти забезпеченню здорових та безпечних умов для життя людини шляхом покращення стану довкілля міст, селищ та сіл України.

Декларація етичних засад Української Гельсінської спілки з прав людини

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
УГСПЛ

Цей документ розроблявся понад один рік робочою групою УГСПЛ. На засіданні Загальних зборів УГСПЛ Декларація була прийнята одноголосно й члени УГСПЛ взяли на себе зобов'язання її дотримуватися у своїй діяльності.

CHARTER of the Public Organization SIM Legal and Political Research Centre

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
SIM Legal and Political Research Centre

1. General Provisions
1.1. Youth public organization SIM Legal and Political Research Centre (hereinafter - Organization) established by the decision of the Centre Council Assembly in accordance with the Constitution of Ukraine, Law of Ukraine "On Public Associations" and legislation acts adopted in accordance therewith. The Organization operates under the Charter, which is designed according to the Law of Ukraine "On Public Associations", other current Ukrainian legislation and defines the legal basis and the organization and activities of the NGO.

Статут ГО Центр правових та політичних досліджень "СІМ"

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Центр "СІМ"

1. Загальні положення
1.1. Громадська організація „Центр правових та політичних досліджень “СІМ”” (надалі - Організація) створена за рішенням зборів Ради Центру Організації у відповідності до Конституції України Закону України „Про громадські об’єднання” та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. Організація діє на підставі Статуту, який розроблений відповідно до Закону України „Про громадські об’єднання”, іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності громадської організації.

Конвенція про захист прав людини та основних свобод

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Рада Європи

зі змінами, внесеними
Протоколом N 11 ( 994_536 )

{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

centre7.org.ua