Ви тут:Документи

Документи


Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Рада Європи

Конвенція про охорону
архітектурної спадщини Європи

Гранада, 3 жовтня 1985 року
Статус Конвенції див.(994_415)
{Конвенцію ратифіковано Законом N 165-V (165-16) від 20.09.2006}

Офіційний переклад

Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами, крім іншого, для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням,

визнаючи, що архітектурна спадщина найяскравіше віддзеркалює багатство та розмаїття культурної спадщини Європи, є бесцінним свідком нашого минулого і спільним надбанням всіх європейців,

Переглянута Рекомендація стосовно міжнародних конкурсів з архітектури та містобудування (рос.)

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
ЮНЕСКО

Пересмотренная Рекомендация,
касающаяся международных конкурсов по архитектуре
и градостроительству

(Париж, 27 ноября 1978 года)

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, собравшись в Париже с 24 октября по 28 ноября 1978 г. на свою двадцатую сессию,

напоминая, что она приняла на своей девятой сессии (1956 г.) Рекомендацию, касающуюся международных конкурсов по архитектуре и градостроительству,

констатируя, что международные нормы и принципы, определенные этой Рекомендацией, остаются действительными,

Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
ООН

Рекомендація
про збереження і сучасну роль історичних ансамблів

Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти науки і культури, що зібралася в Найробі з 26 жовтня по 30 листопада 1976 року на свою дев'ятнадцяту сесію,

беручи до уваги, що історичні ансамблі є частиною повсякденного оточення людей, що вони забезпечують живу присутність минулого, яке сформувало їх, і що вони надають умовам життя різноманітності, яка відповідає різноманітності суспільства, і що, у зв'язку з цим, вони набувають додаткової цінності та значення для людей;

беручи до уваги, що історичні або традиційні ансамблі впродовж століть служать найреальнішими свідоцтвами багатства й різноманітності культурної, релігійної та соціальної творчості, що їх збереження та інтеграція з життям сучасного суспільства є фундаментальним чинником у містобудуванні та благоустрої території;

Рекомендація про охорону на національному рівні культурної та природної спадщини

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
ЮНЕСКО

Рекомендація
про охорону на національному рівні
культурної та природної спадщини

Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка зібралася в Парижі з 17 жовтня по 21 листопада 1972 року на свою сімнадцяту сесію,

беручи до уваги, що в суспільстві, умови життя якого стрімко змінюються, для гармонійного розвитку людської особистості необхідно зберегти відповідні умови життя, за яких вона збереже зв'язок із природою та залишками культурної спадщини минулих поколінь, і що для цього є сенс надати культурній та природній спадщині активну функцію в житті суспільства і органічно пов'язати в рамках загальної політики досягнення нашого часу, цінності минулого і красу природи;

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
ЮНЕСКО

Конвенція
про охорону всесвітньої культурної
і природної спадщини

{ Конвенцію ратифіковано Указом Президії Верховної Ради N 6673-XI (6673-11) від 04.10.88 }

Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що зібралася в Парижі з 17 жовтня по 21 листопада 1972 року на свою сімнадцяту сесію,

констатуючи, що культурній і природній спадщині дедалі більше загрожує руйнування, що викликається не лише традиційними причинами пошкодження, а й еволюцією соціального й економічного життя, яка погіршує їх ще більш небезпечними шкідливими й руйнівними явищами,

Рекомендація про збереження культурних цінностей, яким загрожує небезпека

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
ООН

Рекомендація
про збереження культурних цінностей,
яким загрожує небезпека внаслідок
проведення громадських чи приватних робіт

Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка зібралася в Парижі в період з 15 жовтня до 20 листопада 1968 року на свою п'ятнадцяту сесію,

вважаючи, що сучасна цивілізація та її наступний розвиток базуються на культурних традиціях народів світу, на їхніх творчих силах і на їхньому соціальному та економічному розвиткові;

вважаючи, що культурні цінності є наслідком і свідченням різних традицій і духовних досягнень минулого і що вони є, відтак, одним із основних чинників, які визначають єство народів;

Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія)

Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
ООН

Міжнародна хартія
з охорони й реставрації
нерухомих пам'яток і визначних місць
(Венеціанська хартія)

Монументальні твори, що увібрали духовні надбання минувшини, відіграють у сучасному житті роль живих свідків багатовікових традицій. Людство з кожним днем чимраз відчутніше усвідомлює загальнолюдську цінність пам'яток, розглядає їх як спільні надбання, визнає відповідальність перед наступними генераціями за їх схоронність і вважає себе зобов'язаним передати поколінням цю спадщину в усьому багатстві її автентичності.

Саме тому необхідно на міжнародному рівні спільно визначити і сформулювати основні принципи охорони й реставрації нерухомих пам'яток, надаючи при цьому кожній країні можливість слідкувати за втіленням їх у межах власної культури і традицій.

centre7.org.ua